Referaty i prezentacje przygotowane przez uczniów.

Zastosowanie kwasów, zasad i soli

Opracowanie:

Wojciech Wasilewski

Korozja i jej zapobieganie
Opracowanie:

Justyna Załuga

Sylwester Załuga

Mydła

Opracowanie:

Jakub Szkopek

Białka

Opracowanie:

Jakub Szkopek